Новини

29 жовтня 2020 року президент України вніс до Верховної Ради України законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», який зареєстрований за №4288.

Цим законопроектом він запропонував визнати Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020 (393/20) (далі – Рішення) нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) та таким, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів. Крім цього, законопроектом (на думку ініціатора) має бути забезпечено безперервність дії норм Кримінального кодексу України та Закону України «Про запобігання корупції», незалежно від ухвалення Рішення. І найголовніше – гарант додержання Конституції України пропонує народним депутатам припинити повноваженняскладу Конституційного Суду України та констатує факт, що судді КСУ діяли у приватних інтересах та всупереч інтересам народу, який є носієм влади та єдиним джерелом суверенітету.

Почнемо з того, що Конституція України має найвищу юридичну силу і закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України, а також повинні відповідати їй, так зазначено у ч. 1 ст. 8 КУ.

Статтею 149-1 КУ передбачено вичерпний перелік підстав припинення повноважень (закінчення строку повноважень, досягнення сімдесяти років, припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави, набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення  ним злочину, смерті судді) та звільнення з посади (неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я, порушення вимог щодо несумісності, вчиненнясуддею істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням) суддів КСУ.

Рішення про звільнення з посади судді КСУ Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.

Як бачимо, жодною нормою КУ не встановлено механізм припинення повноважень усього складу КСУ, що, нагадаю, пропонується законопроектом №4288. Більше того, запропонована підстава та процедура припинення повноважень суддів КСУ суперечить ст. 149-1 КУ, а відтак будуть такими, що суперечать КУ, якщо будуть прийняті ВРУ.

Таким чином, шляхом прийняття запропонованого законопроекту неможливо звільнити усіх суддів КСУ, а також ним порушується принцип верховенства права. Шкода, що політичними методами намагаються впливати на єдиний орган конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України.

Юрій Моісеєв, адвокат, Радник ЮК L.I.Group