Новини

Про надання правової допомоги у процедурі відновлення платоспроможності фізичної особи розповів слухачам Legal High School Юрій Моісеєв, адвокат, радник ЮК L.I.Group. Він нагадав, що інститут відновлення платоспроможності фізичної особи є доволі новим та розповів про історію створення відповідної нормативної бази — четвертої книги Кодексу України з процедур банкрутства.

На його переконання, відновленням платоспроможності мають займатися професійні адвокати, оскільки це складна процедура, що потребує підготовки низки документів. Лектор дав визначення неплатоспроможності фізичної особи та наголосив, що відновлення платоспроможності є судовою процедурою, за результатами якої відбувається списання певних видів боргів. Ця процедура схожа на корпоративне банкрутство, однак відрізняється тим, що у корпоративному банкрутстві є три стадії: розпорядження майном, санація та ліквідація. Відновлення ж платоспроможності фізичної особи має дві стадії: реструктуризація та погашення боргів.

Лектор звернув увагу слухачів Legal High School на те, що ініціатором відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи може бути лише сам боржник — жоден із кредиторів не може подати таку заяву. За його словами, це є категоричною відмінністю від редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в якому банкрутство фізичної особи не фігурувало зовсім, проте можна було порушити справу про банкрутство проти фізичної особи — підприємця. При цьому він наголосив, що норми четвертої книги Кодексу України з процедур банкрутства поширюються не лише на фізичних осіб, але й фізичних осіб — підприємців.

Говорячи про іншу сторону в процедурі банкрутства, лектор зауважив, що кредиторами фізичної особи можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи чи суб’єкти приватного або публічного права (Пенсійний фонд, Податкова служба).

Переходячи до процедури відновлення платоспроможності, лектор відзначив, що заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи подається до місцевого господарського суду за місцем реєстрації фізичної особи. Він порадив слухачам Legal High School перш ніж здійснювати супровід такої справи ретельно дослідити, чи відповідає вона вимогам статті 115 Кодексу України з процедур банкрутства, де міститься перелік умов для відкриття провадження, та визначити, що для боржника вигідніше — виконавче провадження чи провадження про банкрутство. З власної практики Юрій Моісеєв зробив висновок, що мінімальна сума заборгованості, аби справа про відновлення платоспроможності фізичної особи мала економічний сенс, складає 300 тис. грн.

Перш ніж розпочинати справу про відновлення платоспроможності фізичної особи, потрібно здійснити певні видатки. Хоча судовий збір у такому випадку не сплачується, обов’язково має бути авансування оплати послуг арбітражного керуючого не менш ніж за три місяці виконання повноважень (31 770 грн). За відсутності такого авансування суд відмовить у відкритті провадження. Крім того, знадобляться кошти на оплату послуг адвоката, що з огляду на великий масив документів, які потребують підготовки, не можуть бути малими.

Лектор наголосив, що до заяви додаються: документ, що посвідчує наявність чи відсутність у боржника статусу ФОП; декларація про майновий стан боржника та членів його сім’ї за останні три роки; доказ авансування оплати послуг арбітражного керуючого; інформація про відсутність/наявність непогашеної судимості за економічні злочини; проєкт плану реструктуризації боргів.

Юрій Моісеєв наголосив: необхідно пам’ятати, що з відкриттям провадження припиняється нарахування штрафів, пені та відсотків за зобов’язаннями боржника, обмежується реалізація ним майнових та корпоративних прав, а також вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Резюмуючи, він проаналізував переваги та недоліки процедури відновлення платоспроможності фізичної особи та із залученням практичних прикладів відзначив ті принципові моменти, на які варто звертати увагу адвокатові, який надає правову допомогу фізичній особі — банкруту.