Новини

З 01.02.2020 року вступила в дію постанова КМУ від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі — Постанова № 1165). Постановою № 1165 затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зі вступом в дію Постанови №1165, норми Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 № 117 втратили чинність.

Нагадаємо, що положення постанови КМУ від 21.02.2018 № 117 не надавали платнику податків права оскаржити рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника зокрема в судовому порядку.

Так, Верховний Суд у постановах від 03.03.2020 року у справі №240/3665/19, від 20.11.2019 у справі №480/4006/18, від 03.03.2020 у справі №240/3665/19, від 05.08.2020 у справі № 520/5692/19, від 21.08.2020 у справі №520/6051/19, від 21.08.2020 у справі №520/6051/19 дійшов висновку, що безпосередньо рішення Комісії по віднесенню платника податків до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, без прийняття рішення про відмову у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань, не порушує права та інтереси позивача. При цьому, рішення контролюючого органу про відмову в реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування призведе до певних негативних правових наслідків для платника податків, а тому в судовому порядку має бути оскаржено саме рішення про відмову у реєстрації ПН, і в межах цього спору підставами позову, серед іншого, можуть бути доводи щодо неправомірності дій контролюючого органу по віднесенню до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості.

Пропонуємо розібратися, що змінилося з прийняттям Постанови №1165, і чи можна тепер оскаржити до суду рішення контролюючого органу про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника.

Згідно Постанови №1165, безумовна реєстрація ПН проводиться в наступних випадках:

  • ПН не надається отримувачу або складена за операцією, що звільнена від оподаткування.
  • ПН складені в поточному місяці на суму, що не перевищує 500 тис. грн, але не більше 50 тис. грн на одного контрагента, при цьому в попередньому місяці сплачене ПДВ становить більше 20 тис. грн, а керівник платника податку є директором не більше 3 підприємств платників ПДВ.
  • загальна сума податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена платником податку за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН, становить більше 1 млн грн, при цьому значення показника D (загальна сума ЄСВ сплаченого за останні 12 календарних місяців поділена на загальну суму поставленого товару/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 відсотків за останні 12 календарних місяців) становить більше 0,05, а показника P (сума ПДВ у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію ПН) є меншим, ніж найбільша місячна сума податку на додану вартість за останні 12 місяців помножена на коефіцієнт 1,4.
  • ПН виписана на товар та/або послугу за кодом згідно з УКТЗЕД  та за кодом згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, які зазначені у таблиці даних платника податку, врахованій контролюючим органом.

Якщо ж податкова накладна не відповідає жодному з вище встановлених критеріїв безумовної реєстрації, то відповідно Постанови, ПН перевіряється щодо:

  • відповідності критеріям ризиковості платника податку (додаток 1 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних);
  • показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку (додаток 2 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних);
  • відповідність відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій (додаток 3 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних).

Якщо за результатами автоматизованого моніторингу встановлять відповідність платника податку хоча б одному з критеріїв ризиковості, то реєстрація ПН зупиняється, а комісія регіонального рівня приймає рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості, яке платник податку отримує через електронний кабінет у день прийняття такого рішення.

Тобто, з моменту прийняття контролюючим органом рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості, платника податків вважають включеним до реєстру ризикових.

Постанова №1165 передбачає можливість виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, шляхом подання платником податку до контролюючого органу документів, що підтверджують реальність та відповідність угоди за якою складена ПН. За результатами розгляду таких документів, контролюючий орган протягом семи робочих днів, з моменту надходження від платника податків інформації та документів, може прийняти рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку. При цьому, якщо комісія регіонального рівня, протягом встановленого часу, не прийняла відповідне рішення, то платника податків виключають із переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Якщо ж контролюючий орган прийняв рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, яким відмовлено у виключенні платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості, то залишається лише одна дорога — до суду.

Про можливість оскарження до суду саме рішення про відмову у виключенні платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості, свідчить пункт 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, яким визначено, що у разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня виключає платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Порядок оскарження включення платника податку до переліку ризикових

Оскарження включення платника податку до переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості, відбувається в такому порядку:

  • протягом 10 робочих днів, з дня отримання рішення про зупинення реєстрації ПН, у зв’язку із включенням платника податку до реєстру ризикових, здійснюється досудове врегулювання спору, шляхом подання до контролюючого органу всіх необхідних документів, що підтверджують реальність (не ризиковість) здійсненої операції.
  • у разі отримання рішення контролюючого органу про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку, яким відмовлено у виключенні платника податку з переліку ризикових, протягом місяця, після закінчення адміністративного оскарження, здійснюється звернення до суду з вимогою про виключення з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості.

Так, за рік дії Постанови №1165, ВС розглянув 5 справ щодо оскарження рішення контролюючого органу про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника, в яких Касаційний адміністративний суд наголосив на тому, що платники податків мають право на оскарження таких рішень контролюючого органу, а стала практика Верховного Суду щодо необхідності оскарження рішення про зупинення реєстрації податкових накладних втратила актуальність разом з втратою чинності постановою КМУ від 21.02.2018 № 117 (постанова ВС від 16.12.2020 справа №340/474/20, від 16.12.2020 справа № 200/4342/20, від 05.01.2021 справа №640/10988/20, від 05.01.2021 справа №640/11321/20, від 16.02.2021 справа №280/3235/20).

Постанова №1165 розширила можливості платника податків при виборі способу захисту та збільшила кількість потенційних позивачів у спорах щодо оскарження рішень контролюючого органу про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника, оскільки судовий збір за позовом про скасування рішення контролюючого органу про зупинення реєстрації податкової накладної сплачується як за спір майнового характеру, ціна позову якого складає суму податкових накладних, зупинення яких оскаржується. При цьому судовий збір за позовом про скасування рішення контролюючого органу про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника складає 1 розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (станом на березень 2021 року 2270 грн), тобто, спір немайнового характеру.

Анастасія Харицька, юрист ЮК L.I.Group

Головбух