Новини

Закон України «Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19» вступив в дію 4 липня 2020 року.

Ним заборонили неустойку, штрафи, пеню за прострочення платежів за кредитами (позиками), допущені у період дії карантину та у 30-денний період після закінчення карантину, шляхом внесення відповідних доповнень до Господарського кодексу України. З одного боку, це поступки збоку держави, адже запроваджені зміни дозволять уповільнити економічний спад, зберегти підприємства від банкрутства, зберегти робочі місця, сприяти наповненню державного та місцевих бюджетів, пришвидшити відновлення економіки після закінчення карантину, сприяти зростанню доходів роботодавців і працівників, сприяти забезпеченню своєчасної виплати  заробітних плат тощо.

У разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Однак, вказаними змінами не надається право або не встановлюється обов’язок кредитодавця чи позикодавця не нараховувати неустойку, штраф, пеню за таке прострочення. Автоматично такі суми «списуватися» з боку кредитодавця або позикодавця не будуть, позичальникам потрібно буде домовлятися. У разі не досягнення домовленостей спір має вирішуватися в судовому порядку.

Позичальник не звільняється від обов’язку повернути отримані кошти в майбутньому, а також відсотки за користування такими грошовими коштами. Тобто сума заборгованості зростатиме, як наслідок зростатимуть відсотки за користування отриманими коштами. Виникає питання: чи буде це економічно вигідним для суб’єкта господарювання?

Зі спливом 30 днів після закінчення карантину, усі штрафні санкції будуть цілком правомірними і вони нараховуватимуться на існуючий борг, який істотно збільшиться.

Рекомендуємо належним чином виконувати існуючі кредитні договори та договори позики у встановлені строки, задля уникнення витрат на судові та інші процеси.

ubr.ua