Новини

Для об’єктивної оцінки результатів судової реформи потрібно дати судовій системі час спокійно попрацювати за новими правилами з достатніми законодавчо передбаченими ресурсами.

Повноцінність функціонування судової влади в будь-якій державі є запорукою здійснення ефективного правосуддя. З точки зору адвоката, судова система лише в тому випадку зможе виконувати ефективно свої функції, якщо з боку держави буде вирішено такі проблеми:

— недофінансування судової влади;

— дефіцит суддівських кадрів та працівників апаратів судів;

— сталість процесуального законодавства.

Розпочнемо з найболючішого — недофінансування судової влади.

Ще минулого року один за одним суди та Вища рада правосуддя повідомляли на публічних онлайн-ресурсах і зверталися до уповноважених органів і посадових осіб щодо проблеми недофінансування судової влади та застерігали, що за цих умов вони не зможуть повною мірою виконувати функції, покладені на них державою.

Надалі на практиці виникла кричуща проблема: суди один за одним припинили надсилати процесуальні документи в паперовій формі учасникам процесу. Це відбувається і досі, однак з об’єктивних причин (на поштовий обіг, витратні матеріали та папір банально нема коштів).

Як наслідок, особи, які звертаються за поновленням порушених прав до суду, оперативно не можуть їх поновити, а держава в особі певних інституцій неспроможна вирішити цю проблему.

Із фінансуванням судів невіддільно пов’язаний і кадровий голод в апаратах судів, оскільки зменшення заробітних плат їх працівників спричинює відтік кадрів і нема кому виконувати роботу.

Щодо дефіциту суддівських кадрів, то, за офіційними даними, відсоток вакантних посад у судах усіх ланок становить 30 %. Це призводить до збільшення навантаження на суддів, які працюють у таких судах, порушення строків розгляду, негативно впливаючи на доступ до правосуддя учасників проваджень і підриваючи авторитет судової влади. Знову ж таки, це все відбувається незалежно від волі суддівського корпусу, а з об’єктивних причин.

Такими причинами є, по суті, ліквідація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, непризначення кандидатів у судді на посади Президентом України, що триває роками, постійна зміна умов доступу кандидатів до професії судді.

За інформацією Вищої ради правосуддя, Міжнародне товариство прав людини у звіті за 2020 рік «Право на справедливий суд в Україні» визначає, що одним із факторів, через які порушується принцип розумності строків судового процесу, є, безумовно, гостра нестача суддів, адже ті, що працюють, просто фізично не в змозі оперативно розглядати таку кількість справ.

Професійні судді та адвокати можуть звикнути до всього й ефективно та добросовісно виконувати свій функціонал у будь-яких умовах, але є певні міжнародні стандарти, яких Україні потрібно дотримуватися і виконувати свої обов’язки перед суспільством, а топ-чиновникам — забезпечувати це прозоро та без негативних наслідків.

Юрій Моісеєв, радник L.I.Group

Юридична практика