Новини

Юридична компанія L.I. Group виступила професійним партнером IV Судового форуму. В свою чергу, старший партнер L.I. Group Микола Ковальчук також виступив на заході. Темою обговорення стала роль адвокатури у формуванні єдиних стандартів правосуддя. Виділимо основні акценти виступу Миколи Ковальчука.

14 травня 2021 року ознаменувалося проведенням однієї з наймасштабніших юридичних подій в Україні – IV Судовим форумом Асоціації адвокатів України. Основною метою заходу є обговорення сучасного стану та перспектив судової системи України.

У зв’язку з епідеміологічними обмеженнями в країні захід проводиться в онлайн та офлайн режимах. Завдяки цьому кожен представник юридичної спільноти має змогу долучитися до обговорення практично з будь-якого куточку країни.

Роль адвоката у правосудді

Як відомо, у звершенні правосуддя в Україні беруть участь судді та адвокати. Метою обох сторін юридичної спільноти є досягнення справедливого рішення в конкретному судовому процесі відповідно до норм чинного законодавства. Однак їхні ролі в даному процесі є достатньо різними.

З юридичної точки зору, нинішнє правосуддя в Україні представляє собою державну діяльність, яка проводиться судом шляхом розгляду та прийняття рішень. Така діяльність проводиться у формі судових засідань у особливій, встановленій законом процесуальній формі, цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ.

У свою чергу, адвокатура в Україні представляє собою недержавний самоврядний інститут, діяльність якого спрямована на представництво інтересів громадян, їх захист та надання іншої правової допомоги. Права та обов’язки адвокатів в Україні регламентується встановленим Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

З огляду на те, що адвокати сьогодні відіграють важливу роль у вчиненні справедливості в судових засіданнях, варто також відмітити, що фактично адвокатура вже давно стала невід’ємною частиною системи правосуддя. Тобто, це та незамінна сторона судового процесу, яка не лише представляє інтереси певної сторони, але і забезпечує справедливість розгляду справи. Враховуючи ці аспекти стає очевидним, що будучи недержавним інститутом адвокатура, в той же час, є невід’ємною частиною правосуддя та державного інституту.

Чинне законодавство в різних сферах має численні прогалини, виправлення яких значним чином покладено на суддів в процесі здійснення правосуддя. Однак цей процес не обходиться без участі адвокатів. Саме адвокатура займає ключову роль в системі правосуддя, адже вона здійснює професійне представництво та якісну правову позицію.

Адвокат та суддя у системі правосуддя

Запорукою справедливого судочинства є слідування загальновідомим стандартам правосуддя. Сюди входять визначені міжнародною спільнотою правила, принципи та рекомендації, які зазначені у відповідних актах. Відповідно як суддя, так і адвокат мають дотримуватись цих стандартів, адже саме це є надважливою умовою належного здійснення правосуддя. Власне, це стосується абсолютно всіх учасників судового процесу.

У процесі здійснення правосуддя суттєву роль відіграє професіоналізм та взаємоповага між адвокатами та суддями. Крім того, обидві сторони початково повинні бути зацікавлені в належному розгляді конкретної справи задля прийняття справедливого рішення.

Безумовно, справедливе правосуддя має здійснюватися виключно професіоналами. Адвокатська монополія є важливою складовою надання саме професійної правничої допомоги, адже вона передбачає наявність лише кваліфікованого адвоката, який пройшов відповідну підготовку. Такий спеціаліст слідує правилам адвокатської етики та несе відповідальність за належне виконання професійного обов’язку.

Саме участь адвоката у судовому процесі сприяє реалізації принципу верховенства права та свідчить про забезпечення якісного представництва клієнта. До того ж, такий спеціаліст регулярно вживає заходів, спрямованих на підвищення якості правосуддя. В більшості випадків такі дії відбуваються шляхом взаємодії адвокатів з суддями і механізми такої співпраці потрібно вдосконалювати.

Велика Палата

У системі правосуддя адвокатура відіграє важливу роль, адже її діяльність спрямована на виявлення недоліків чи помилок у рішеннях суддів нижчих інстанцій. Однак у формуванні судової практики не менш важливу роль відіграє Велика Палата у складі Верховного Суду. Головною метою даної інституції є створення механізму формування єдиної правозастосовчої судової практики. Сюди також входить проблемна, з точки зору правового застосування, практика категорії спорів, зокрема із порушення правил юрисдикційності.

За час свого існування Велика Палата розглянула близько трьох тисяч юрисдикційних спорів. За результатами розгляду орган Верховного Суду сформував близько трьохсот правових позицій, які найчастіше схиляють суд застосовувати саме ту правову позицію, яка є ефективного для захисту інтересів адвокатів та їх клієнтів.

Наприклад, в постанові від 07.04.2021 №320/2654/19 Велика Палата Верховного Суду, встановивши цивільну юрисдикцію спору щодо звільнення осіб з Державної служби зайнятості, відступила від раніше висловленої позиції в постанові від 05.06.2019 у справі №757/15544/17, відповідно до якої вказана категорія спорів повинна розглядатись адміністративними судами.

Крім того, прикладом зміни раніше висловленої позиції є справа №911/2390/18 (постанова від 06.02.2021), в якій Великої Палата висловилась щодо правил виключної підсудності, яка поширюється на спір щодо стягнення заборгованості зі сплати орендної плати. Вказана правова позиція Великої Палати Верховного Суду є кардинально іншою ніж висловлювалась раніше, як, до прикладу, в постанові від 17.10.2019 у справі №905/1732/18.

Черговим прикладом зміни позиції Великої Палати є рішення стосовно розмежування правочину відступлення права вимоги та договору факторингу. Так, наразі є актуальною Постанова ВП ВС від 16.03.2021 у справі № 906/1174/18, в якій відбулось відступлення від правових позицій, висловлених в постановах ВП ВС від 10.11.2020 у справі №638/22396/14-ц та від 31.10.2018 у справі № 465/646/11.

Механізми врегулювання спорів

В судовому процесі судді та адвокати володіють різними важелями ефективного відновлення порушених прав та захисту інтересів громадян. В положеннях частини четвертої статті 124 Конституції України закріплено можливість визначення законом обов’язкового досудового порядку врегулювання спору. Окремо варто відзначити  законодавчо-визначену можливість врегулювання спору за участю судді. (Глава 4 Розділу ІІІ ГПК України, Глава 4 Розділу ІІІ ЦПК України та Глава 4 Розділу ІІ КАС України).

Процедура врегулювання спору за участю судді передбачена у цивільному, адміністративному та господарському судочинствах. Власне, сам алгоритм полягає у проведенні суддею спільних (за участю всіх сторін) та закритих (з кожною із сторін окремо) нарад з метою мирного врегулювання спору. В Україні така процедура є новинкою та, на жаль, не застосовується на практиці. Тим не менш, застосування вказаної процедури, дозволило б зменшити навантаження на судовий корпус, скоротити строк розгляду спорів та зекономило ресурси учасників правовідносин. Наразі саме адвокат виступає тією ланкою, яка на практиці використовує вищезазначений механізм.

Вищезазначена процедура врегулювання спорів активно застосовується в окремих провінціях Канади, де вона вже неодноразово довела свою ефективність. Наприклад, в провінції Саскачеван, де застосування даної процедури є обов’язковим, у досудовому порядку вирішується до 70% спорів. Як показує практика, в Канаді для здійснення процедури досудового врегулювання спору в середньому потрібно від одного до трьох днів. Однак може знадобитися від декількох годин до декількох тижнів, залежно від кількості сторін та складності справи.

Наразі важливо чітко регламентувати процедуру врегулювання спорів за участю саме суддів. Цього можна досягнути шляхом максимального залучення до вирішення проблеми адвокатської  та судової спільноти. Саме таким чином стане можливе застосування механізмів оптимізації системи правосуддя, яка активно застосовується у багатьох країнах світу.

Банкрутство та ліквідація