Новини

КСУ не визнав невідповідними Конституції України окремі постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів ослаблення протиепідемічних заходів» від 20 травня 2020 року № 392. Провадження в цій частині було закрито через втрату чинності спірного акту після прийняття нового. На сьогоднішній день діє вже третя подібна постанова.

Однак КСУ в рішенні зазначив, що «Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина можливе у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, прийнятим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Це дозволяє вести діалог з перевіряючими та поліцією і переконувати їх у тому, що такі обмеження є протиправними. Точно так же, як і при розгляді справ про притягнення до відповідальності за порушення правил карантину судом, адже так чи інакше протоколи про порушення направляються до суду. У цих випадках завжди треба відзначати протиправність обмежень, встановлених постановою уряду, і суди зможуть застосовувати правову позицію КСУ, закриваючи провадження у справі в зв’язку з відсутністю складу порушення.

Однак цим рішенням КСУ визнав неконституційними положення частин 1, 3 статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» про обмеження заробітної плати та грошової винагороди службових і посадових осіб бюджетних установ, включаючи суддівську винагороду, а також перехідні положення про тимчасову заборону органам казначейської служби здійснювати безспірне списання коштів за рішенням суду.

КСУ в черговий раз підкреслив, що скасування або зміна законом про держбюджет обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбаченого спеціальними законами, суперечить Конституції України. КСУ категоричний: принцип поділу влади (стаття 6 Конституції України) очевидно порушується, якщо законодавчий орган своїм актом, хоч і тимчасово, зупиняє виконання остаточних судових рішень.

Фактично КСУ визнав, що законодавець істотно і свавільно обмежив права декількох категорій громадян. Залишається сподіватися, що ні парламент, ні уряд не допустять подібних помилок надалі.

Юрій Моісеєв, радник L.I.Group