Новини

12 квітня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав підтриманий 19 березня 2021 року Верховною Радою Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» № 1349-ІХ (далі – Закон).

Найбільших змін внаслідок прийняття Закону зазнає Закон України «Про споживче кредитування», який і регулює відносини під час надання послуг споживчого кредитування, а відтепер регулює діяльність колекторських компаній.

Закон України «Про споживче кредитування» доповнено розділом ІІІ «Врегулювання простроченої заборгованості», який визначає порядок набуття статусу колекторської компанії та контроль за її діяльністю, права та обов’язки кредиторів та колекторської компанії, встановлює вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості, нагляд за її додержанням та відповідальність за порушення.

Зміни набудуть чинності з наступного дня після опублікування тексту Закону та вводяться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності, крім виключень, встановлених прикінцевими та перехідними положеннями Закону.

Зміни для колекторських компаній

Закон визначає, що колекторська компанія – це юридична особа, яка має право надавати кошти у позику, кредит та/або надавати послуги з факторингу, включена до реєстру колекторських компаній. Має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості в інтересах кредитодавця (первісного кредитора та/або нового кредитора) відповідно до договору з ним.

Відтепер діяльність колекторських компаній контролюватиметься Національним банком України. В свою чергу, Нацбанк зобов’язаний розробити порядок ведення реєстру колекторських компаній, на що йому надано три місяців з дня набрання чинності Закону. На сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України має бути забезпечений вільний цілодобовий безоплатний доступ до цього реєстру, з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування інформації.

Статусу колекторської компанії тепер може набути юридична особа, в тому числі небанківська фінансова установа, що має право на надання позики чи кредиту або послуг факторингу, шляхом подання до НБУ заяви про включення до вищезгаданого реєстру. Форма та зміст такої заяви будуть розроблені контролюючим органом.

Крім заяви також обов’язкові такі дані:

 • анкета заявника з описом бізнес-намірів;

 • документи, які містять інформацію про працівників заявника всіх посад, в тому числі залучених на підставі ЦП договорів;

 • письмове запевнення щодо кожного працівника про їх відповідність вимогам НБУ, встановлених щодо працівників колекторських компаній та про проходження ними відповідного навчання щодо взаємодії зі споживачами;

 • відомості про власників істотної участі заявника та документи, що підтверджують відповідність власників вимогам, встановленим цим Законом та НПА НБУ;

 • структура власності заявника у формі, що відповідає вимогам НПА НБУ;

 • анкета заявника, що містить інформацію про політику та положення щодо взаємодії зі споживачами, захисту персональних даних та порядку підвищення кваліфікації працівників заявника;

 • докази сплати збору, встановленого НБУ за розгляд заяви.

Національний банк України, у разі необхідності, має право запросити додаткові документи. В свою чергу, у випадку встановлення недостовірності даних, вказаних у вищезазначених документах або невідповідності документів нормативно-правовим актам НБУ, контролюючий орган має право зупинити розгляд заяви до моменту усунення недоліків або відмовити заявнику у внесенні в реєстр колекторських компаній. Якщо протягом 30 днів недоліки не усунуті – заява підлягає поверненню.

Коли всі документи оформлені належним чином, Національний банк України приймає рішення про включення юридичної особи до реєстру колекторських компаній. На це у контролюючого органу в розпорядженні тридцять робочих днів з дня подання повного пакету документів. Заявнику ж видається витяг з реєстру колекторських компаній.

Варто відмітити, що заявник отримує право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості з дня включення відомостей про нього до реєстру колекторських компаній. При цьому, юридичній особі, не включеній до цього реєстру, забороняється здійснювати врегулювання простроченої заборгованості, окрім заборгованості, право вимоги за якою належить таким особам.

Разом з наданням статусу колекторської компанії, на юридичну особу покладаються наступні обов’язки:

 • у встановлений строк повідомляти НБУ про залучення третіх осіб для безпосередньої взаємодії із споживачами;

 • розмістити на власному веб-сайті та/або мобільному додатку, а також у місцях надання фінансових послуг споживачам інформацію про вимоги щодо етичної поведінки;

 • під час першої взаємодії із особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у рамках врегулювання простроченої заборгованості, повідомити про повне найменування кредитора, своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв’язку та адресу для листування, ПІБ особи, яка здійснює взаємодію, правову підставу взаємодії, розмір простроченої заборгованості, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються, а у випадках передбачених законом, щодо наявності згоди споживача на передачу інформації про наявність простроченої заборгованості;

 • на вимогу споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя надати протягом п’яти робочих днів документи, що підтверджують інформацію, зазначену у повідомлені про врегулювання простроченої заборгованості;

 • не здійснювати обробку персональних даних осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію щодо графіка їх роботи, місця та часу відпочинку, зустрічі з родиною та друзями, поїздок за межі України, стану здоров’я, інформації розміщеної в соціальних мережах, політичних поглядів та релігійних переконань, членства у партіях та громадських об’єднаннях, фото та відеоматеріали з такими особами.

Разом з цим, колекторським компаніям, а також кредиторам заборонено:

 • погрожувати, шантажувати тощо;

 • вводити в оману щодо розміру та характеру заборгованості, а також наслідків за невиконання договору, щодо адміністративної та кримінальної відповідальності, а також передання справи до суду, щодо належності працівників колекторської компанії або кредиторів до державних органів та органів місцевого самоврядування;

 • з власної ініціативи в період з 20 до 09 години, у вихідні та святкові дні взаємодіяти з особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію;

 • з власної ініціативи здійснювати більше двох взаємодій на добу;

 • приховувати номер телефону, з якого здійснюється дзвінок;

 • використовувати функцію автоматизованого додзвону протягом більше 30 хвилин на добу;

 • використовувати на конвертах або в повідомленнях зображень, що можуть містити погрозу або інформацію, яка прямо або опосередковано вказує на заборгованість адресанта, використовувати написи «повідомлення про виселення», «виконавчий лист» тощо;

 • повідомляти третіх осіб, які не надали згоди на взаємозв’язок, про заборгованість споживача.

У випадку порушення колекторською компанією вимог етичної поведінки та законодавства щодо захисту прав споживачів, НБУ своїм рішенням має право притягнути таку юридичну особу до відповідальності, що має бути співмірною з вчиненим порушенням, зокрема:

 • направити вимогу про усунення порушення;

 • накласти штраф на кредиторів або колекторську компанію;

 • тимчасово заборонити колекторській компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості;

 • виключити відомості про колекторську компанію з реєстру;

 • тимчасово зупинити або відкликати ліцензію небанківської установи на надання фінансових послуг.

Рішення НБУ про застосування заходу впливу набирає чинності з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення та підлягає оскарженню в судовому порядку. Однак таке оскарження не зупиняє його виконання. При цьому, якщо протягом місяця з дня набрання чинності таким рішенням Національний банк України не було повідомлено про добровільне виконання цього рішення і воно не було оскаржене в судовому порядку, то таке рішення набуває статусу виконавчого документа та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.

В якості висновку: Закон нарешті врегулював «питання колекторів», надав їм правовий статус та «поставив в рамки», за порушення яких настає відповідальність. Головними та суттєвими змінами, які привніс Закон, є те, що споживачі та особи, з якими взаємодіють колектори, відтепер мають право подати на них скаргу за порушення вимог етичної поведінки. Така можливість має спростити взаємодію споживачів з колекторами.

Анастасія Харицька, юрист ЮК L.I.Group

Liga360