Новини

Сучасна тенденція застосування процедур банкрутства полягає в тому, що непоодинокими є випадки, коли в ліквідаційній процедурі банкрутства в кредитора вже відсутня можливість повернути свої кошти за рахунок активів боржника. Така ситуація зазвичай̆ виникає через недобросовісні дії позичальників щодо відчуження всього цінного майна ще до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Однак положення КУзПБ надають кредитору можливість повернути продане за безцінь або подароване майно шляхом оскарження цих правочинів боржника.

Статтею 42 КУзПБ, порівняно зі статтею 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», збільшено строки так званого підозрілого періоду укладення боржником угод з одного до трьох років, що передували процедурі банкрутства. Більш різноманітними стали і підстави оскарження, оскільки законодавець додав до них укладення договору із заінтересованою особою.

Таким чином, для повернення активів боржника та погашення заборгованості кредитор наділений правом оскаржити сумнівні правочини в межах справи про банкрутство як у процедурі розпоряджання майном боржника, так і в ліквідаційній процедурі банкрутства.

Позиція Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо застосування такого способу захисту також на боці кредиторів, зокрема в постанові від 2 червня 2021 року у справі No 904/7905/16 сформовано такі висновки: «Будь-який правочин, вчинений боржником у період настання в нього зобов`язання з погашення заборгованості перед кредитором, внаслідок якого боржник перестає бути платоспроможним, має ставитися під сумнів у частині його добросовісності та набуває ознак фраудаторного правочину — правочину, що вчинений боржником на шкоду кредиторам».

Вказаний механізм є справді дієвим, ефективним і спрямованим на фактичне відновлення первісного становища боржника та кредитора, яке існувало на момент виникнення боргу.

Окрім цього, з кожним роком набирає обертів застосування на практиці інституту субсидіарної відповідальності. Наразі за умови невжиття заходів у ліквідаційній процедурі банкрутства щодо аналізу наявності ознак доведення товариства до банкрутства господарські суди відмовляють у затвердженні ліквідаційного звіту та балансу.

Вікторія Михайлова, адвокат L.I.Group, «Юридична практика», 13 липня 2021 року (№27-28)