Новини

Процедура видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон регулюється, зокрема, Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 152.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну. Тобто, для отримання «закордонного паспорту», як його звикли називати, для дитини, що не досягла 16-ти річного віку, дитина повинна бути, передусім, громадянином України. У випадку, коли обидва батьки дитини громадяни України і дитина народилася на території України, жодних питань щодо громадянства дитини не виникає.

Зовсім інша ситуація може скластися в тому випадку, коли один або обоє батьків дитини мають громадянство іншої країни, або являються особами без громадянства.

Якщо на момент народження дитини хоча б один з батьків не був громадянином України, для отримання закордонного паспорту необхідно, додатково до інших документів, надати довідку про отримання дитиною громадянства України. Така довідка видається ДМС за місцем реєстрації батька-громадянина України або консульством України в країні народження дитини.

Якщо ж свідоцтво або документ про народження дитини було видано іноземними уповноваженими установами за кордоном, знадобиться легалізація та нотаріально завірений переклад українською мовою такого документу.

Умови перетину кордону України встановлюються Правилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою КМУ від 27.01.1995 р. №57 у ред. постанови КМУ №534 від 16.10.2014 р.

Так, діти, громадяни України, які не досягли 16-ти річного віку, можуть виїжджати за кордон у супроводі обох батьків, у супроводі одного з батьків, при цьому обов’язково має бути оригінал нотаріально засвідченої згоди від другого з батьків. Є можливість перетину кордону і без такої згоди, але на ній зупинимося окремо. Також, дитина може перетинати кордон у супроводі осіб, уповноважених батьками, якщо такі особи на момент виїзду з України досягли 18-річного віку, при цьому, у особи, що супроводжує дитину (це можуть бути родичі: бабуся, дідусь, тітка, або ж стороння особа), обов’язково має бути наявний оригінал нотаріально засвідченої згоди від обох з батьків.

В такій згоді від обох/одного з батьків обов’язково має бути зазначена держава прямування дитини та відповідного часового проміжку перебування дитини у цій державі.

Як вже зазначалося вище, існують випадки, коли нотаріально засвідчена згода від одного з батьків на виїзд дитини віком до 16 років непотрібна. Зокрема,  це можуть бути наступні випадки:

а) якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

б) якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України;

в) у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:  свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);

г) при наявності підстав, викладених у частині 5 ст. 157 Сімейного кодексу України.

Тетяна Коренчук, адвокат ЮК L.I.Group